Siatka godzin

Semestr I
Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin
wykłady ćwiczenia projekty laboratoria seminarium inne RAZEM
1 Charakterystyka surowców i mas włóknistych stosowanych w papiernictwie 6 4 10
2 Klasyfikacja i właściwości wytworów papierowych oraz metody ich oceny 5 4 9
3 Uszlachetnianie wytworów papierowych 6 3 9
4 Właściwości wytrzymałościowe papierów, tektur i wyrobów papierowych 3 3 6
5 Wytwarzanie i badanie tektur falistych i opakowań tekturowych 7 5 12
6 Projektowanie opakowań tekturowych 4 12 16
7 Historia wzornictwa opakowań 5 5
8 Towaroznawstwo opakowań 4 4
9 Projektowanie opakowań w łańcuchu logistycznym 7 20 27
10 Zarządzanie innowacjami 4 4 8
Razem 51 4 20 31 0 0 106
Semestr II
Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin
wykłady ćwiczenia projekty laboratoria seminarium inne RAZEM
1 Analiza opakowań 5 10 15
2 Podstawowe techniki zadruku opakowań 12 10 22
3 Druk cyfrowy w produkcji opakowań 6 5 11
4 Zarządzanie sprzedażą 5 5 10
5 Wybrane aspekty zarządzania środowiskowego w obszarze opakowań 8 4 12
6 Aspekty środowiskowe procesów produkcyjnych i recykling materiałów papierowych 6 6
7 Systemy zarządzania jakością i ocena zgodności 15 5 20
8 Warsztaty OPTZ 15 15
9 Seminarium 5 5
10 Praca końcowa 5 5
Razem 57 39 0 15 5 5 121
Łącznie 108 43 20 46 5 5 227