Efekty kształcenia

Efekty kształcenia studiów podyplomowych:

 1. Słuchacz potrafi analizować i oceniać opakowania pod kątem wybranych funkcji opakowań i identyfikować występujące na nim zakłócenia.
 2. Słuchacz potrafi zaprojektować opakowanie.
 3. Słuchacz potrafi dobrać rodzaj materiał u do projektowanego opakowania.
 4. Słuchacz potrafi zaproponować technologię wytwarzania opakowań papierowych oraz ich odzysku.
 5. Słuchacz potrafi dokonać oceny właściwości wytrzymałościowych tektur oraz opakowań z nich wykonanych.
 6. Słuchacz potrafi wskazać wady papierów i wyrobów papierowych przeznaczonych na opakowania.
 7. Słuchacz potrafi wyjaśniać rolę technologii druku opakowań.
 8. Słuchacz potrafi ocenić efekt uszlachetniania powierzchni wytworów papierowych z przeznaczeniem na opakowania.
 9. Słuchacz potrafi wskazać akty prawne dotyczące gospodarki odpadami i odpadami opakowaniowymi oraz prowadzić ewidencję i sprawozdawczość z nimi związaną.
 10. Słuchacz potrafi dokonać oceny zgodności dla wybranego wyrobu zgodnie z odpowiednią dyrektywą oraz obowiązującymi systemami zarządzania jakością.
 11. Słuchacz potrafi wskazać współczesne trendy rozwoju opakowań.
 12. Słuchacz potrafi zarządzać opakowaniami w obszarze wprowadzania innowacji i sprzedaży opakowań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*