Kontakt

Politechnika Łódzka
Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki
tel. 0-42 637-00-43 lub 631-37-54; kom. 509 660 197

Instytut Papiernictwa i Poligrafii
tel. 0-42 631-38-08

dres do korespondencji
ul. Wólczańska 215
90-924 Łódź

Wszystkie studia podyplomowe proponowane przez Katedrę Zarządzania Produkcją i Logistyki:

  1. Menedżerskie Studia Podyplomowe |  2 semestry | kierownik: dr inż. Jan Królikowski | http://msp.woiz.pl
  2. Zarządzanie logistyką  2 semestry | kierownik: dr inż. Maciej Bielecki | http://logistyka.woiz.pl
  3. Zarządzanie i Systemy Zarządzania Jakością | 2 semestry | kierownik: doc. dr inż. Mieczysław Rajkiewicz | http://jakosc.woiz.pl
  4. Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy |  2 semestry | kierownik: dr inż. Katarzyna Boczkowska | http://bhp.woiz.pl
  5. Zarządzanie Produkcją |  2 semestry | kierownik: dr inż. Irena Jałmużna | http://spzp.woiz.pl
  6. Opakowania – projektowanie, technologia, zarządzanie |  2 semestry | kierownik: dr inż. Irena Jałmużna | http://optz.woiz.pl