Rekrutacja

REKRUTACJA – WYDŁUŻONA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA!!!!

TERMIN KOLEJNEGO SPOTKANIA ORGANIZACYJNEGO ZOSTANIE PODANY W NAJBLIŻSZYM CZASIE!

Trwa rekrutacja na Studia Podyplomowe
Opakowania – projektowanie, technologie, zarządzanie
Zapraszamy!


Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni, studiów I i II stopnia.

Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele


Spotkanie organizacyjne
Z RACJI NA WYDŁUŻONY CZAS REKRUTACJI TERMIN KOLEJNEGO SPOTKANIA ZOSTANIE USTALONY W NAJBLIŻSZYM CZASIE 

Na spotkaniu wymagane jest posiadanie następujących dokumentów :

  • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych i dyplomu w celu sprawdzenia zgodności z oryginałem,
  • wpłata pierwszej raty 1200 zł lub całej opłaty na konto bankowe: 38 1240 3028 1111 0010 3742 2119 – Pekao SA – z dopiskiem: K94-OPTZ-(podać swoje nazwisko i imię) dopisek jest bardzo ważny z racji na identyfikację Państwa wpłat w ogólnych wpłatach Politechniki Łódzkiej,
  • dowód tożsamości

Opłata za całe studia wynosi 8 700 zł

Istnieje możliwość wpłaty w czterech ratach.

UWAGA!

Bardzo proszę o przestrzeganie terminów wpłat, ponieważ od roku akademickiego 2009/2010 Władze Najwyższe PŁ przyjęły naliczanie odsetek karnych za niedotrzymywanie terminów wpłat

Termin wpłaty rozumiany jest
jako data wpłynięcia środków finansowych na podane konto PŁ


Wersja do druku